Hírek

November 22-én rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Pedagógia 2.0 – Digitális innováció az oktatásban konferenciát a tudomány hónapja programsorozathoz kapcsolódva. Az eseményen tartott, “A 4. ipari forradalom gazdasági hatásainak vetülete a közoktatásra” című előadásom az alábbi linken tekinthető meg a 18.30-tól a 42. percig. https://www.youtube.com/watch?v=R6WDht2wGNg

Read

Az előadás a két különböző időtartamú, egymáshoz képest majd egy esztendővel elrendelt digitális munkarend intézményvezetői tapasztalatait mutatja be a digitális pedagógiai tudástőke és a belső szabályozás aspektusából.Az iskolák digitális átállásának (Racsko, 2017) igénye szükségszerűséggé transzformálódott a koronavírus-járvány kezeléséhez kapcsolódó intézkedések keretében elrendelt távolléti oktatás során.A tanulási ökoszisztéma (Radó, 2017) valamennyi szereplője új helyzetben találta magát, […]

Read

A XX. század második felében kiteljesedő technológiai változások jelentős kihívás elé állították a neveléstudományt, létrehozva azon belül több új tudományterületet is az oktatástechnológiától a digitális pedagógiáig. A digitalizáció hatására az iskola, mint intézmény társadalmi rendszeren belüli helyéről és szerepéről valamint a tanítás-tanulás folyamatáról való gondolkodás új értelmezési keretrendszer felállítását tette szükségessé. Folytatás a következő oldalon.

Read

A koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében 2020 tavaszán elrendelt digitális munkarend eddig csak elméleti modellekben létező mértékben változtatta meg a hazai köznevelési rendszer tanulási ökoszisztémáját, kivonva a rendszerből az oktatási folyamat egyik alapvető jelentőségű elemét, a személyes, médium nélküli interakciót. Folytatása következő oldalon.

Read

A digitalizáció által generált kultúraváltás köznevelési intézményeket is érintő hatásainak elemzése jelenleg az egyik legfontosabb kutatási területe a neveléstudománynak.A korábbi kultúraváltások időintervallumaihoz képest nagyságrendekkel rövidebb idő alatt lezajló folyamat jelentős adaptációs kényszert idézett elő a tanulási ökoszisztéma valamennyi szereplője számára. Folytatás a következő oldalon.

Read

A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája és az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa közös megrendezésében valósult meg a Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások konferenciája 2020. január 24-26 között Sárospatakon. Az előadásom bemutatta a Komplex Alapprogram Digitális Alprogramjának főbb tématerületeit, azok kapcsolódását a pedagógiai praxishoz. Áttekintést nyújtott azokról az eszközökről, módszertanokról és megoldási […]

Read

  Az előadáson a digitális-kompetenciához kapcsolódó mérőeszközök evoluciójának áttekintése után részletesen bemutattam  az intézmények digitális érettségének online mérésének célját szolgáló SELFIE-t (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies), amelynek segítségével a tanárok, diákok és iskolavezetők álláspontját is figyelembe véve készíthető „pillanatfelvétel” arról, hogy jelenleg hol tartanak a digitális technológiák alkalmazása […]

Read

A Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett konferencián (2019. november 20-21.) elhangzott – A digitális pedagógia feltételrendszerének vizsgálata az egri Gyakorló Általános Iskola tanulási ökoszisztémájában -című előadásom absztraktja és vázlata olvasható ebben a bejegyezésben. Előadás-vázlat Absztraktkötet

Read

A XIX. Országos Neveléstudományi Konferencián Racsko Réka, Szemerszki Marianna valamint Jankó Krisztina kolléganőimmel közös jegyzet előadással vettünk részt. Az előadás -amelynek absztraktja és prezentációja az alábbi linkeken elérhető – a Komplex Alapprogram keretében végzett pedagógus továbbképzések fejlesztési céljaira, valamint a képzések gyakorlati megvalósulásának eredményeire és az intézményi tapasztalatokra fókuszált. Absztrakt Előadás-vázlat

Read

A HUNGARNET Egyesület és a Digitális Jólét Program együttműködésében Győrben (2019. 04.23-26.) megrendezett NETWORKSHOP a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciája. Az előadásom a Komplex Alapprogram keretében megvalósított évkezdő, vezetői interjúk alapján mutatott be olyan jellemzőket, amelyek elsősorban a pedagógusok Digitális Alprogramba történt bevonódásáról, az alprogram megvalósításához szükséges infrastrukturális háttérről valamint a digitális […]

Read