Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások konferenciája

Written by on május 26, 2020

A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája és az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa közös megrendezésében valósult meg a Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások konferenciája 2020. január 24-26 között Sárospatakon.

Az előadásom bemutatta a Komplex Alapprogram Digitális Alprogramjának főbb tématerületeit, azok kapcsolódását a pedagógiai praxishoz. Áttekintést nyújtott azokról az eszközökről, módszertanokról és megoldási lehetőségekről, amelyek felhasználása hozzájárulhat a tanulási élmény kialakításához, a tanulói motiváció növeléséhez és többszörös áttételen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Az előadás angol nyelvű absztraktját a Teaching Mathematics and Computer Science  folyóirat jelenteti meg Digital options for the reduction of the rate of dropping out from schools címmel.