A digitális pedagógiai eszközök és módszerek alkalmazásának hatása a diákok tanulási attitűdjére

Written by on április 9, 2021

Az intézmények digitális átállása, a pedagógusok módszertani- és attitűdváltása mellett kiemelten fontos foglalkozni a gyermekre gyakorolt hatásmechanizmussal.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémáját többek között digitális pedagógiai megoldásokkal enyhíteni próbáló Komplex Alapprogram keretében nyílt lehetőség annak vizsgálatára, hogy az iskolai és otthoni tanulási környezet között kapcsolatot biztosító elektronikus megoldások alkalmazása hogyan befolyásolja a tanulók tanulási magatartását, motivációját, attitűdjét. A vizsgálatba bevont, a digitális pedagógia eszköz- és módszertárát szervezetten, koherens program szerint valamint a pedagógusi intuíciók alapján alkalmazó kontrolliskolákban történő adatfelvétel biztosítja az adatok összevethetőségét, a különbözőségek kimutatását.
Ennek a jelenségvilágnak a kutatása különösen fontos lehet olyan régiókban, ahol a szociokulturális háttér okozta hátrányok részbeni kompenzálásának igénye elvárásként jelenik meg az iskolarendszer felé.

A Networkshop 2020 online konferencián (09.04) elhangzott előadás prezentációja az alábbi linken tekinthető meg: https://drive.google.com/file/d/164PE1MVphdq-rf5YrrM9KGIMsx4pPFdu/view?usp=sharing

Oldalak: 1 2Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *